Reach

Spoločnosť Ford sa zaviazala podporovať zodpovednú výrobu, manipuláciu a používanie výrobkov.

Preto podporujeme základné ciele nariadenia REACH, nariadenie Európskej únie, ktoré sa týka registrácie, hodnotenia, autorizácie a obmedzovania chemických látok.

Podporujeme hlavne nariadenia (ES) č. 1907/2006 článok 33 ods. 1. To preto, že nariadenie sa týka látok vzbudzujúcich veľké obavy (SVHC), ktoré sú uvedené na aktuálnom kandidátskom zozname pre autorizáciu.

Ak tieto látky existujú vo výrobku, je dôležité zabezpečiť ich bezpečné používanie. Nariadenie je preto navrhnuté tak, aby zákazníkom umožnilo prijať všetky vhodné opatrenia na riadenie rizík, t.j. cieľu, ktorý sme srdečne podporili.

Ford Edge

Ford Mondeo

Nový Ford Fiesta

Ford EcoSport

Puma

Nový Focus

Nové Tourneo Connect

Kuga

Mustang Mach-E

Mustang

S-Max

Galaxy

Nový Ford Explorer

Transit Connect

Tourneo Custom

Transit Courier

Transit Custom

Transit

Ranger

Nový Ford Ranger

Ranger Raptor

Nový Ford Connect