AUTORIZOVANÝ SERVIS

V celej Európe existuje vyše 7 000 autorizovaných servisov spoločnosti Ford. Je dôležité uvedomiť si, že autorizovaný díler Ford konkuruje na trhu opráv kvalitou opráv aj cenou. Disponuje najnovším zariadením a vybavením na poskytovanie celého rozsahu predpísanej údržby a opráv na udržanie platnosti vašich záruk. Má mechanikov vyškolených Fordom, ktorí disponujú najnovšími poznatkami o servisovaní vozidiel. Je jediný autorizovaný na vykonávanie záručných opráv. Preto spoločnosť Ford odporúča, aby ste všetky práce týkajúce sa údržby a opráv, zverili autorizovanému servisu spoločnosti Ford. Sieť autorizovaných servisov značky Ford na Slovensku nájdete v sekcií servisná sieť

Používanie originálnych dielov

Počas vývoja vozidiel Ford prebieha intenzívne testovanie, aby sa zabezpečilo, že všetky diely a náplne plnia požadované normy bezpečnosti a spoľahlivosti vrátane výkonových parametrov. Pri vykonávaní akýchkoľvek záručných opráv je váš autorizovaný servis spoločnosti Ford povinný používať originálne diely a kvapaliny Ford. Na vozidle sa nachádza niekoľko dielov, u ktorých je to zvlášť dôležité. Napríklad, pri výmne brzdových obložení iste očakávate, že budú spĺňať predpísané parametre. Zabezpečí sa to s originálnymi dielmi Ford.

Kontaktovanie autorizovaného servisu

Pri kontaktovaní autorizovaného servisu Ford za účelom vykonania objednávky, si vyžiadajte recepciu servisu. Asistent servisu vás požiada o poskytnutie nasledovných informácií, ktoré bývajú uvedené na zadnej strane tejto knižky: vaše meno, adresu a telefónne číslo, model a typ vozidla, evidenčné číslo vozidla, identifikačné číslo vozidla (VIN), počet najazdených kilometrov a typ požadovanej služby alebo opravy. Prosíme, oznámte asistentovi servisu, či si myslíte, že oprava má byť krytá základnou alebo rozšírenou zárukou Ford.

Po príchode do autorizovaného servisu

Zaznamenajte si počet najazdených kilometrov na vašom vozidle a poskytnite vašu Záručnú a servisnú príručku, spolu s dokladmi o predchádzajúcej údržbe. V prípade záručnej opravy v rámci predĺženej záruky predložte aj zmluvu o predĺženej záruke so záručnými podmienkami. Dohodnite sa s prijímacím technikom na všetkých podrobnostiach o požadovaných prácach a na spôsobe spätného kontaktu pre prípad nutnosti vykonania nepredpokladaných prác alebo v prípade zvýšenia ceny oproti cenovému odhadu.

Vyzdvihnutie si vozidla

Prekontrolujte si faktúru za vykonané práce a uistite sa, že všetkému rozumiete. Ak je niečo nejasné, prosíme, neváhajte sa obrátiť na prijímacieho technika, prípadne na asistenta servisu. Skontrolujte, či boli zaznamenané všetky potrebné údaje do Záručnej a servisnej knižky a bezpečne uschovajte originál faktúry.

V prípade nehody

Výhody využívania služieb autorizovaných servisov Ford siahajú aj za hranice ich servisných stredísk. Väčšina autorizovaných servisov Ford disponuje modernými, dobre vybavenými dielňami na opravy karosérií so špecialistami na rýchle opravy vášho vozidla v súlade s technologickými postupmi spoločnosti Ford.

Pomoc zákazníkovi

Ak máte sťažnosť alebo reklamáciu, ktorú autorizovaný servis Ford nedokáže riešiť, servis sa vždy môže obrátiť a spoľahnúť na naše zákaznícke centrum, ktoré pomáha autorizovaným servisom Ford riešiť vaše problémy. Kontaktné informácie sú umiestnené aj na vnútornej strane obalu servisnej knižky. Ak zavoláte na zákaznícke centrum sami, váš hovor prijme jeden z našich špeciálne vyškolených poradcov ktorí sú pripravení pomáhať vám od okamžiku zdvihnutia telefónu. Je to jeden z ďalších spôsobov, ktorými sa snažíme zlepšiť naše služby pre vás.

Údržba vášho vozidla

Je veľmi dôležité, aby sa údržba vozidla vykonávala počas celej doby jeho životnosti, či už v intervale podľa najazdenej vzdialenosti alebo v časových intervaloch podľa stanoveného plánu. Presný obsah údržby je rôzny a závisí od konkrétneho modelu vozidla, v závislosti na počte najazdených kilometrov a veku vozidla. Informácie o vykonaných údržbách, kontrolách a opravách na vašom vozidle sú veľmi dôležité a môžu ovplyvniť vaše právo na uplatnenie záruky. Vždy sa presvedčte, či váš servis zaznamenal vykonanie údržby v servisnej knižke.
Zvyšovanie kvality servisov Ford

Zapojte sa do akcie slovenského importéra vozidiel Ford. Spoločnosť Summit Motors Slovakia sa v záujme zvyšovania spokojnosti zákazníkov neustále snaží zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb. Prostredníctvom nezávislej inšpekčnej organizácie Toptest vykonáva importér aj v tomto roku test kvality autorizovaných servisov Ford. Pri kontrole kvality nás zaujíma aj názor našich zákazníkov, preto využite príležitosť a zúčastnite sa pri najbližšej pravidelnej servisnej prehliadke nášho testu.

FINANČNÁ ODMENA DO VÝŠKY 100 EUR !!!

Výhodou pre užívateľa vozidla, ktorý sa aktívne zúčastní na teste, je dohodnutá odmena ktorá Vám bude vyplatená v hotovosti po ukončení testu kvality servisu.

Ako test kvality prebieha

Majiteľ (prevádzkovateľ) vozidla si dohodne so spoločnosťou Toptest termín na realizáciu servisnej prehliadky a objedná sa na servisnú prehliadku v autorizovanom servise Ford, následne poverený technický inšpektor vozidlo na vopred dohodnutom mieste skontroluje a pripraví na test, následne absolvujete servisnú prehliadku, cenu prehliadky hradí prevádzkovateľ vozidla. Po skončení servisnej prehliadky poverený technický inšpektor skontroluje priamo v servise úplnosť a kvalitu vykonania sledovaných servisných úkonov, čo netrvá dlhšie, ako 1 hodinu. Svoje poznatky a názory na priebeh servisnej prehliadky zhrniete v prehľadnom dotazníku formou jednoduchých odpovedí typu áno, nie. Technický inšpektor Vám vyplatí odmenu za spoluprácu pri skvalitňovaní servisných služieb Ford.

Podmienky účasti

Pre účasť na teste kvality stačí splniť jednoduché podmienky. Stačí, aby ste mali k dispozícii bežný model osobného vozidla značky Ford, spĺňajúci nasledovné požiadavky: Vek vozidla je maximálne 8 rokov a nemá najazdených viac, než 180 tis. km, vozidlo je udržiavané podľa požiadaviek výrobcu a nie je osobitne upravované (tuning) a k vozidlu je k dispozícii vyplnená servisná knižka.

V prípade, že sa s vozidlom chystáte na pravidelnú servisnú prehliadku a rozhodnete sa aktívne s nami spolupracovať, vyplňte prosím nasledovný registračný formulár


Ak Vás zaujímajú ďalšie detaily, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať cez naše kontakty alebo na bezplatnej infolinke 0800 444 001, kde radi zodpovieme všetky vaše otázky.


Neoslovujte prosím Váš servis Ford, ani sa neobjednávajte s vozidlom na prehliadku bez predchádzajúcej dohody s naším pracovníkom.


Test kvality musí byť realizovaný bez vedomia kontrolovaného zmluvného partnera Ford. Je pre nás veľmi dôležité, aby užívateľ vozidla svojím správaním minimalizoval riziko prezradenia, a zabezpečil tak objektívne podmienky pre uskutočnenie testu.


Bola na moje vozidlo vyhlásená zvolávacia akcia?

Ak vo výnimočnom prípade budeme z bezpečnosoných dôvodov potrebovať zvolať niektoré z našich vozidiel, odošleme registrovanému majiteľovi vozidla žiadosť na rýchle a pohodlné vykonanie servisného úkonu. Rovnako môžete kontaktovať váš autorizovaný servis Ford, kde vám pomôžu. Alternatívne môžete navštíviť stránku etis.ford.com a sami si preveriť, či sa vášho vozidla týka nejaká zvolávacia akcia, program spokojnosti zákazníka alebo akcie súvisiace s najbližšou návštevou vášho vozidla Ford v servise. V takomto prípade kontaktujte Váš autorizovaný servis Ford. Pre správnu funkčnosť systému Etis v záložke Home / Preferences nastavte jazyk / Language na Czech a krajinu / Country nastavte na Slovakia. Zmeny potvrďte tlačidlom Update. Následne prejdite do záložky Vozidlo a zadajte výrobné číslo vozidla VIN.