AKTUALIZÁCIA SYNC

Naším cieľom je neustále aktualizovať a zdokonaľovať systém SYNC s mapovými podkladmi. Aby ste mali k dispozícií najnovší software a najaktuálnejšie  mapové podklady, systematicky pripravujeme pravidelné aktualizácie systému.

Ford SYNC 3

Systém SYNC 3 je možné aktualizovať na základe VIN (Výrobné číslo vozidla) Vášho vozidla na tejto stránke. K dispozícií sú aktualizácie softwaru SYNC 3 a mapových podkladov. Tieto sa inštalujú samostatne.

Základné pokyny:

 • Aktualizácia trvá približne 30-40 min pre software a 50-60 min pre mapový podklad
 • USB Kľuč sformátujte na typ exFAT, doporučená veľkosť je 32GB.
  Pozor pri formátovaní sa obsah USB kľúča stratí
 • Po stiahnutí inštalačných súborov tieto rozbaľte pomocou WinZip, WinRAR alebo
  7zip priamo do kmeňového adresára USB kľúča
 • Aktualizácia je automatická, t.j. užívateľ nezasahuje do jej priebehu
  a systém je možné používať počas inštalácie
 • Počas inštalácie musí byť zapnuté zapaľovanie a s vozidlom môžete jazdiť
 • Pokiaľ dôjde k vypnutiu zapaľovania počas aktualizácie bude táto prerušená a pri
  ďalšom zapnutí zapaľovania bude aktualizácia automaticky pokračovať
 • Počas aktualizácie sa systém niekoľko krát reštartuje
 • USB kľúč neodpájajte počas inštalácie, úspešné dokončenie inštalácie je
  oznámené správou na obrazovke systému SYNC 3
 • Aktualizácia sa prejaví pri ďalšom zapnutí zapaľovania (doporučujeme vozidlo
  zamknúť aspoň na 2 minúty) symbolom šípky v pravom hornom rohu
 • Po úspešnom dokončení aktualizácie bude na USB kľúč v zložke SyncMyRide
  zapísaný súbor s názvom SYNC + sériové číslo + VIN + prípona .xml
  Tento súbor nahrajte na stránke Ford kde ste stiahli inštalačné
  súbory na potvrdenie aktualizácie.

Ford SYNC 2 a Ford SYNC

Tieto systémy sa aktualizujú výhradne prostredníctvom autorizovaných servisov Ford. Preto sa obráťte na Vášho najbližšieho partnera Ford.