RECYKLÁCIA VOZIDIEL

Pokiaľ Vaše vozidlo Ford dosiahne koniec svoje životnosti a je potrebné sa postarať o jeho ekologickú likvidáciu môžete sa na nás spoľahnúť. Naša spoločnosť Summit Motors Slovakia, spol. s r.o. je členom združenia právnických osôb Auto Recycling, ktoré v našom mene zabezpečuje túto službu so striktným cieľom recyklácie alebo znovu využitia aspoň 95% hmotnosti vozidla, čo je v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 200/53/EC a slovenskou legislatívou týkajúcou sa životného prostredia.

Bezplatné odovzdanie a recyklácia vozidla

Auto Recycling disponuje certifikovanou sieťou zberných miest, kde môžete Vaše vozidlo bezplatne odovzdať za nižšie uvedených podmienok. Táto sieť spĺňa podmienky spoločnosti Ford ohľadom kvality, spracovania a recyklácie svojich vozidiel. Pokiaľ Vaše vozidlo Ford spĺňa nasledovné podmienky, budeme akceptovať jeho bezplatné odovzdanie na recykláciu u niektorého z našich partnerov.

Vozidlo je odovzdané na určenom zbernom mieste.

Vozidlo je odovzdané kompletné, t.j. obsahuje všetky dôležité komponenty ako napr. motor, prevodovka, kolesá, karoséria, katalyzátor a pod.

Vozidlo neobsahuje žiadny dodatočný odpad, ktorý nie je jeho súčasťou, napr. dodatočné pneumatiky, odpad a pod.