BEZBARIÉROVÁ DOSTUPNOSŤ INTERNETU

VYHLÁSENIE O DOSTUPNOSTI


V spoločnosti Ford chápeme dôležitosť poskytovania bezbariérového prístupu k webovým stránkam, ktoré sú dostupné pre každého. To je dôvod, prečo sme pri programovaní webstránky ford.sk použili moderné programy a technológie v súlade s pravidlami dostupnosti webového obsahu, ktoré stanovilo World Wide Web Consortium (W3C).

Zaviazali sme sa k procesu neustáleho zlepšovania, a neustále pracujeme na tom, aby sme zabezpečili, že náš obsah bude vyvíjaný podľa prijatých pokynov a štandardov pre bezbariérovú dostupnosť a čo najväčšiu užívateľskú jednoduchosť. Toto zahŕňa:

Prístup na webovú stránku
Funkcie na našej stránke (vrátane Konfigurátora alebo Vyhľadávanie predajcov) boli naprogramované responzívne , takže k nim možno pristupovať prostredníctvom smartfónov, mobilných, ale aj desktopových koncových zariadení.

Písma a veľkosť textu

Tam, kde to bolo možné a vhodné, sme použili

  • štandardné bezpätkové písmo sans-serif, ktoré je ľahko čitateľné
  • živý text namiesto grafiky, ktorý pomôže zvýšiť kontrolu a skrátiť čas potrebný na sťahovanie stránok.

Zmena nastavení
Pomocou webového prehliadača môžete zmeniť veľkosť textu alebo vykonať iné užitočné zmeny na tejto webovej lokalite. 

Obrázky a ALT-text
Kde je to možné a vhodné, majú obrázky alternatívny textový atribút pre čítačky obrazovky. To znamená, že keď obrázok prenáša dôležité informácie, jeho obsah sa zobrazí v čítačke obrazovky v zodpovedajúcej reči alebo Braillovom písme. 

Kontaktné informácie
Potrebujete ďalšie informácie? Podrobnosti o tom, ako nás môžete kontaktovať je uvedený v pätičke tejto webovej stránky.

Toto vyhlásenie o prístupnosti bolo zverejnené v máji 2017.