Využite štátnu dotáciu

Na nákup plug-in hybridného vozidla je možné uplatniť si štátnu dotáciu, ktorá bola žiadateľovi alokovaná z Ministerstva hospodárstva SR (MHSR).

Na aké vozidlo je možné dotáciu využiť?

Štátnu dotáciu je možné využiť iba na nové (teda na Slovensku alebo v inej krajine EÚ ešte nezaregistrované) vozidlá s alternatívnym pohonom, akým je napríklad plug-in (nabíjateľné) hybridné vozidlo Ford Kuga.

Aká je výška dotácie?

Pre plug-in hybridy (PHEV) predstavuje dotácia sumu 5 000 eur, pričom maximálna obstarávacia cena vozidla je 50 000 eur s DPH.

Aké je financovanie nákupu vozidla?

V prípade čerpania dotácie nie je možné využiť pri financovaní vozidla finančný alebo operatívny leasing pre podmienku rovnakého majiteľa vozidla ako príjemcu dotácie.

Je však možné využiť napríklad produkt spotrebný úver so záložnou zmluvou pre všetky typy subjektov, prípadne iný, kedy nedochádza k zmene vlastníka vozidla.

Aký je postup, ak máte schválenú dotáciu?

Žiadateľ, ktorému bola dotácia schválená, je povinný obstarať si vozidlo (kúpa a registrácia na EČV) a predložiť poskytovateľovi (MHSR) dokumenty, ktoré preukazujú nadobudnutie vlastníckeho práva k novému vozidlu a jeho poistenie či označenie v lehote do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, ktorú podpísal s poskytovateľom dotácie (MHSR). Dotácia bude žiadateľovi vyplatená v lehote 20 pracovných dní po predložení dokumentov prevodom na účet.

Ďaľšie podmienky

  • Vozidlo je potrebné vlastniť najmenej na obdobie 2 rokov nepretržite od dátumu prvej evidencie vozidla na meno príjemcu dotácie a zároveň vozidlo ostane v danej lehote v evidencii vozidiel SR.
  • Vozidlo musí byť počas tohto obdobia havarijne poistené.
  • Vozidlo musí byť počas tohto obdobia označené predpísanou nálepkou.

Disclaimer: Informácie a údaje tu uvedené majú iba informačný charakter a Summit Motors Slovakia, spol s r.o., nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby alebo neaktuálnosť údajov.