Fotogaléria

Starostlivosť o životné prostredie

Starostlivosť o životné prostredie je jedným z najstarších záujmov Fordu. Dlho predtým ako začalo byť módnym alebo vyplývalo zo zákona, sme preverovali zavedené postupy a hľadali lepšie, efektívnejšie alternatívy. Ako veľká časť našej filozofie, koncepcia udržateľnosti sa datuje až k nášmu zakladateľovi, Henrymu Fordovi, mužovi, ktorý nestrpel zbytočné plytvanie.

 

Motory spĺňajúce najnovšie emisné normy

Ľahšie, tichšie a s nižšími emisiami, dnešné motory Forda majú menší dopad na životné prostredie ako kedykoľvek predtým. Naše hladké, tiché a hospodárne naftové motory vyhovujú normám pre reguláciu emisií Euro V, zatiaľ čo zároveň ponúkajú väčší celkový výkon. Naša najnovšia ponuka naftových motorov Duratorq TDCi teraz napríklad umožňuje vyšší krútiaci moment ako ich predchodcovia zatiaľ čo produkuje podstatne menej emisií oxidu uhličitého (CO2) a pevných častíc.


Alternatívne palivá

Ďalším dôkazom nášho úsilia chrániť životné prostredie je aj Focus Flexifuel. Vozidlo s obsahom motora 1.8 litra, ktoré môže jazdiť na benzín, bioetanol alebo ich kombináciu a ponúka 70% zníženie emisií kysličníka uhoľnatého v porovnaní s benzínovým modelom, bez straty na výkone vozidla. Pretože bioetanol je palivo na rastlinnom základe, množstvo CO2 emitované v koncovke výfuku je úplne rovnaké ako CO2 absorbované počas rastu rastlín.


ISO 14001 a environmentálny manažment

Ford Motor Company bol prvým výrobcom automobilov, ktorý certifikoval všetky svoje výrobné prevádzky na svete s ISO 14001, medzinárodnými štandardmi Systému enviromentálneho manažmentu. V rámci týchto štandardov sú vzduch, voda, zaobchádzanie s chemikáliami a recyklačné aktivity v spoločnosti regulované a nezávisle preverované. Dodržiavanie ISO 14001 v spoločnosti Ford šetrí milióny dolárov na energii, vode, materiáli a nákladoch na spracovanie odpadu. Rovnako ako naše továrne majú úžitok zo zlepšeného prístupu k životnému prostrediu, takmer všetky  zariadenia našich hlavných dodávateľov dosiahli tiež podobnú certifikáciu.


Udržateľnosť výrobkov

Aký dopad na kvalitu ovzdušia má nové vozidlo počas svojho životného cyklu? Aký veľký hluk spôsobí pri jazde ulicami? Vďaka používaniu nového programu nazvaného Index udržateľných výrobkov (tj. štandardne využívajúcich prírodné zdroje - Product Sustainability Index) od prvotných štádií vývoja svojich vozidiel, Ford zaujíma vedúce postavenie vo venovaní svojej pozornosti ich enviromentálnym, sociálnym a ekonomickým dopadom. Ako jedna z kľúčových otázok, ktorým čelia spoločnosti v 21. storočí, udržateľný rozvoj predstavuje obrovskú globálnu výzvu a posilňuje naše posolstvo.


Recyklovateľnosť

Legenda hovorí, že Henry Ford použil drevo zo starých prepravných dební na výrobu podlahy pre model T. V dnešnej dobe priemerné vozidlo Ford  obsahuje viac recyklovaných materiálov ako kedykoľvek predtým. V celej našej ponuke európskych vozidiel je viac ako 300 dielcov vyrábaných z recyklovaných nekovových materiálov. Toto pomáha chrániť prvotné, nespracované suroviny a využíva nežiadúci odpad zo skládok odpadov. Tým, že využívame dielce vyrábané z recyklovaných a obnoviteľných materiálov sa znížilo množstvo odpadov na skládkach takmer o 35.000 ton (Údaje z roku 2004). Ľahšie, tichšie a s nižšími emisiami, dnešné motory Forda majú menší dopad na životné prostredie ako kedykoľvek predtým. Naše hladké, tiché a hospodárne naftové motory vyhovujú normám pre reguláciu emisií Euro V a pritom ponúkajú väčší celkový výkon. Naša najnovšia ponuka naftových motorov Duratorq TDCi teraz napríklad umožňuje vyšší krútiaci moment ako ich predchodcovia, zatiaľ čo produkuje podstatne menej emisií oxidu uhličitého (CO2) a pevných častíc.