Fotogaléria

Najekologickejšie svetové značky

24. júna 2014 – Spoločnosť Ford Motor Company bola dnes ocenená za svoju oddanosť udržateľnému rozvoju prvou priečkou v rebríčku 50 najekologickejších svetových značiek roku 2014, ktorý každoročne zverejňuje spoločnosť Interbrand. Americká automobilka porazila minuloročného víťaza, japonskú automobilku Toyota, ako aj korporačných gigantov Johnson & Johnson, Coca-Cola a Microsoft. Spoločnosť Ford si vyslúžila najvyššiu priečku za svoj progresívny prístup k ekologicky zodpovednému a udržateľnému spôsobu výroby, väčšiu transparentnosť svojej podnikateľskej činnosti, ako aj za zverejnenie informácií o svojej výkonnosti, najmä v oblasti výroby. K úspechu a zaslúženému prvenstvu spoločnosti Ford prispelo aj jej zameranie na vodu, ktoré zdôraznila vo svojej nedávno zverejnenej 15. výročnej správe o udržateľnom rozvoji, ako aj úsilie v oblasti znižovania odpadu a budovania ekologických stavieb.

Je nám cťou, že sme sa umiestnili na prvom mieste v rebríčku 50 najekologickejších svetových značiek roku 2014,“ uviedol Robert Brown, viceprezident spoločnosti pre trvalo udržateľný rozvoj, životné prostredie a bezpečnostné inžinierstvo. „V spoločnosti Ford sa snažíme pre našich zákazníkov vyvíjať tie najkvalitnejšie produkty na trhu, pričom ich vyrábame čo najšetrnejšie voči životnému prostrediu, a o to sa snažíme v celosvetovom meradle. Toto ocenenie je dôkazom, že naši podielnici s tým súhlasia.

Spoločnosť Interbrand pri každoročnom určovaní 50 najekologickejších svetových značiek začína najprv so stovkou značiek, ktoré figurujú v jej výročnej správe o najlepších svetových značkách. Značky, ktoré sa objavia v tomto výročnom rebríčku, majú celosvetový charakter a výskyt a vyznačujú sa preukázaným poskytovaním hodnoty. Spoločnosť Interbrand následne vykoná rozsiahly zákaznícky prieskum s cieľom zistiť, ako verejnosť vníma politiku udržateľného rozvoja alebo ochrany životného prostredia jednotlivých značiek. Výsledky potom porovná s údajmi o reálnej výkonnosti týchto značiek v oblasti ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja, ktoré zozbierala a analyzovala spoločnosť Deloitte Consulting LLP.

V ostatných rokoch Ford dokázal, že v oblasti udržateľného rozvoja má vedúce postavenie,“ poznamenal Jez Frampton, generálny riaditeľ spoločnosti Interbrand. „Udržateľný rozvoj je plne integrovaný do celkovej obchodnej stratégie spoločnosti Ford. V tomto ohľade dokáže spoločnosť veľmi rýchlo určiť a riešiť vplyv každej stránky svojho pôsobenia na životné prostredie i na spoločnosť. Pokračujúce investície do alternatívnych zdrojov energie a technológií na úsporu paliva, ako aj vzdelávanie spotrebiteľov o ich výhodách, budú časom kľúčom k posilneniu jej obchodnej činnosti a hodnoty značky. Kompletný zoznam 50 najekologickejších značiek roku 2014 získate kliknutím sem.