Fotogaléria

Budúcnosť komunikácie medzi vozidlami

26. mája 2011 - Ford dnes na záverečnej prezentácii výskumných projektov CoCarX (Co-operative Cars Extended) predviedol svoj najnovší pokrok v oblasti komunikácie medzi vozidlami a ďalej zvýraznil uskutočniteľnosť zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky a riadenia dopravy prostredníctvom využívania inteligentných vozidiel. Ford ako prvý výrobca automobilov predviedol komunikáciu medzi vozidlami cez novú mobilnú komunikačnú sieť LTE (Long Term Evolution), ktorá umožňuje oveľa rýchlejší prenos dát ako súčasné navrhované systémy.

Sofistikovaná technológia spoločnosti Ford na komunikáciu medzi vozidlami bude zohrávať kľúčovú úlohu na prezentácii CoCarX v Düsseldorfe – ide o vyvrcholenie projektu, ktorý sa začal v roku 2009 s cieľom vyvinúť systémy a infraštruktúru, ktoré by umožnili vozidlám navzájom komunikovať a informovať sa o prítomnosti nebezpečenstva, stave dopravy a zdieľať dopravné informácie. Systém spoločnosti Ford na komunikáciu medzi vozidlami využíva miestne rádiové frekvencie a najnovšie sieťové technológie pre mobilné telefóny. Jednotlivým vozidlám umožňuje vysielať správy pre iné vozidlá, poskytovať im informácie a umožniť im pripraviť sa na premávku na cestách, ku ktorej smerujú.

Dve vozidlá Ford S-MAX názorne predvádzajú vývojový výstražný systém medzi vozidlami, ktorého cieľom je zabrániť, aby boli vodiči zaskočení rýchlo sa meniacou situáciou a meniacimi sa podmienkami. Napríklad, núdzové brzdenie prvého vozidla S-MAX spustí núdzový signál, ktorý sa zobrazí v druhom vozidle S-MAX za menej než 100 milisekúnd.

„Predstava hovoriacich automobilov môže v prvom momente vyvolať myšlienky o filmoch pre deti, ale skutočnosť je taká, že vozidlá schopné hovoriť rovnakou rečou by mohli významne zlepšiť bezpečnosť a zvýšiť pohodlie pre vodiča,“ hovorí Christian Ress, technický expert na komunikáciu, globálnu asistenciu vodičovi a aktívnu bezpečnosť. „Inteligentné vozidlá, ktoré dokážu odosielať a prijímať správy v zlomku sekundy, by mohli pomôcť varovať vodiča pred nebezpečenstvom, ktoré ani vodič ani bezpečnostné systémy na monitorovanie nebezpečenstva nedokážu zistiť, či už je to z dôvodu vzdialenosti k nebezpečenstvu alebo kvôli prekážkam, ktoré blokujú výhľad dopredu, ako napr. rušná premávka alebo zákruta na ceste.“

Niektoré vozidlá Ford sú už k dispozícii s celým radom technológií, ktoré sú určené na detekciu rôznych impulzov z prostredia premávky a na automatickú pomoc vodičovi. Patrí medzi ne systém varovania pred opustením jazdného pruhu (Lane Departure Warning), systém na udržanie v jazdnom pruhu (Lane Keeping Aid), systém na aktívne zastavenie v meste (Active City Stop), systém na upozornenie vodiča (Driver Alert), adaptívny tempomat a rozpoznávanie dopravných značiek. Systém komunikácie medzi vozidlami však dokáže vopred varovať pred nebezpečenstvom alebo zmenou podmienok mimo zorného poľa vodiča alebo senzorov vozidla, ako je napr. radar, systém svetelného senzora alebo kamera. Tým, že vozidlá budú vzájomne zdieľať informácie o svojej polohe, rýchlosti, smere jazdy a dokonca aj telemetrické údaje z technológií, ako napr. elektronický stabilizačný program alebo systém kontroly trakcie, prepojené vozidlá sa budú môcť varovať v prípade, ak majú kolízny kurz s iným vozidlom, ak sa za zákrutou alebo na ceste nachádza statická premávka a dokonca aj ak existuje riziko kolízie pri prechádzaní medzi jazdnými pruhmi.

Inžinieri spoločnosti Ford vykonávajú výskum a vývoj budúcich aplikácií, ktoré ponúknu viac než vizuálne varovanie vodičov – hlavne bezpečnostné systémy a prijímanie opatrení na predchádzanie nehodám ako reakcia na varovanie od iných inteligentných vozidiel. Spoločnosť Ford verí, že schopnosť využiť širokopásmové komunikačné kanály, ako je LTE, v budúcnosti umožní veľkému počtu vozidiel, aby zostali v bezprostrednom kontakte s ostatnými vozidlami a potenciálne sa znížilo množstvo dopravných nehôd, zlepšila sa plynulosť dopravy a zmenšili sa dopravné zápchy a vďaka tomu sa znížili emisie CO2.

Inteligentné vozidlá Ford S-MAX na dnešnej prezentácii CoCarX taktiež preukázali dve ďalšie schopnosti, ktoré umožnil integrovaný modul LTE. Cestujúci môžu stiahnuť video a sledovať ho na zadných sedadlách, zatiaľ čo je vodič v reálnom čase informovaný o dopravnej situácií. Tieto dodatočné funkcie môžu pracovať súbežne s výstražnými varovaniami, ktoré preukazujú schopnosť a kvalitu funkcií, ktoré vyvinula spoločnosť Ford ako súčasť riešenia CoCarX.