Vývoj loga Ford

Vývoj loga Ford

Oválna značka Ford je jedným z najznámejších firemných symbolov na svete a v nezmenenej podobe sa používa už viac ako 50 rokov. Značka s písaným písmom pochádza z prvopočiatkov spoločnosti, keď jeden z technikov Henryho Forda vytvoril štylizovanú podobu slov Ford Motor Company.